Rekonstrukce a rozšíření plynovodní sítě

« zpět

Rozšíření plynovodní sítě, rekonstrukční stavby plynovodů a plynové přeložky

valve-4835972_1280

Při rekonstrukčních stavbách, realizaci plynových přeložek a výstavby nových sítí vycházíme z investorem předložené projektové dokumentace schválené stavebním úřadem. Specializujeme se na výstavbu sítí z PE potrubí, bez omezení vnitřního tlaku média a dimenze potrubí. Při výstavbě zajistíme zemní i montážní práce, nebráníme se však pouze montážním pracím.

  • Rekonstrukční stavby plynových sítí.
  • Realizace plynových přeložek.
  • Rozšíření/výstavba nových sítí vč. přípojek, propojení na stávající řad.
  • Zhotovení předávací dokumentace, geodetického zaměření vč. geometrického plánu.
  • Přizpůsobení se časovému harmonogramu a potřebám investora.